+48 56 688 13 52 wew. 21

Dziś nauka jutro praca IV

Dziś nauka jutro praca IV - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

„Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19        

 

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Czytaj więcej...

Nabór uczniów do projektu DNJPIV. Zajęcia pozalekcyjne - Przyjęcia okolicznościowe - serwis bufetowy.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

„Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19        

 

Czytaj więcej...

Nabór do projektu DNJP IV - Staże zawodowe

 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

„Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19         

Czytaj więcej...

Rekrutacja na zajęcia projektowe przygotowujące do egzaminów zawodowych - DNJP IV

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTUOGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU „Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Czytaj więcej...

Nabór uczniów do projektu DNJP IV

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Czytaj więcej...

Trwa kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów ZS Wąbrzeźno w ramach projekt „ Dziś nauka , jutro praca IV”

Po raz kolejny Powiat Wąbrzeski w ramach realizacji projektu pn. „Dziś nauka jutro praca IV” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3

Czytaj więcej...