+48 56 688 13 52 wew. 21

Erasmus w Zespole Szkół w Wąbrzęźnie

    Tradycja projektów spod znaku Erasmusa zapoczątkowana została kilka lat temu w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, który to stał się częścią nowo powstałej jednostki edukacyjnej jaką jest Zespół Szkół w Wąbrzeźnie. W tymże zespole, projekty te są kontynuowane.

Dla Naszej szkoły, jest niezwykle prestiżowe, że możemy brać udział w tak dużym, międzynarodowym przedsięwzięciu, które promuje przede wszystkich wzmacnianie kompetencji językowych oraz relacji międzyludzkich. Nasi uczniowie, a także nauczyciele, spotykając się z przedstawicielami innych narodów, wzbogacają się o nowe doświadczenia, uczą komunikacji za pomocą języka angielskiego, a także poznają inne spojrzenie na świat, poznając kulturę, zwyczaje i tradycje naszych przyjaciół biorących udział w projektach.

Wizyty uczestników projektu z innych krajów, to wielkie święto dla szkoły, ponieważ, z naszymi przyjaciółmi z innych krajów mogą zapoznać się wszyscy uczniowie naszej szkoły. Jest to okazja do wymiany doświadczeń, ale także rozwijania pasji podróżowania i poznawania otaczającego świata.

Od samego początku nad projektami spod znaku Erasmusa czuwają nasze dwie nauczycielki języka angielskiego. Są to pani mgr Aleksandra Ługiewicz oraz pani mgr Hanna Kowalska.

Obecnie trwające projekty na lata 2019 – 2022 to:

  • Collective Action for Respect and Empathy

  • Communication is an Art

  • New Era in Education

W latach poprzednich natomiast zrealizowano następujące projekty:

  • 2013-2015. Comenius project S.O.S. Time
  • 2015- 2017 Erasmus+ Access to School for Everyone
  • 2016 PO WER - Ready, Steady, Work! - Projekt realizowany dla ekonomistów i hotelarzy (Praktyki w Portugalii)
  • 2017 Logistyk- Zawód z Przyszłością – Praktyki w Niemczech

W zakładce niniejszej strony, a także na stronie Zespołu Szkół Zawodowych, możecie się drodzy państwo zapoznać z informacjami odnośnie powyższych projektów, ich przebiegu a także wytworzonych produktów i rezultatów.Sądzimy, że jest niezwykle ważne nie tylko dla szkoły, jako jednostki edukacyjnej, ale też dla całej naszej lokalnej społeczności, że nazwa Wąbrzeźno i Zespół Szkół pozostaje we wspomnieniach i nie jest obca, dla naszych przyjaciół z innych krajów.