+48 56 688 13 52 wew. 21

Praktyka zawodowa w klasach technikum

DRODZY PRACODAWCY,

WŁAŚCICIELE PRZEDSIĘBIORSTW I ZAKŁADÓW PRACY

    Zespół Szkół w Wąbrzeźnie jest zainteresowany współpracą w zakresie praktyki zawodowej, uczniów naszyk klas technicznych. Jak mawiał już Juliusz Cezar "Nauczycielem wszystkiego jest prakyka", zdajemy sobie sprawę, że bez odpowiedniego zapoznania, z zakładami pracy, procedur i warunków funkcjonowania, nasi uczniowie nie nabędą w pełni kompetencji, niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy. Ze swojej strony gwarantujemy bardzo dobre przygotowanie zawodowe młodzieży, w tym sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informatyczną. Ponadto, a może przede wszystkim,  nasi uczniowie charakteryzują się nienaganną kulturą osobistą i odpowiedzialnością. 

Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach:

5- letnie technikum w zawodzie po szkole podstawowej:

-technik ekonomista

-technik hotelarstwa,

-technik logistyk,

-technik mechanik.

-technik mechatronik

-technik organizacji turystycznej,

-technik informatyk,

-technik żywienia i usług gastronomicznych.

4-letnie technikum w zawodzie po gimnazjum:

-technik ekonomista,

-technik hotelarstwa,

-technik logistyk,

-technik mechanik,

-technik mechatronik,

-technik obsługi turystycznej,

-technik żywienia i usług gastronomicznych,

-technik informatyk.

Poniżej niezbędnę dokumenty w formie plików .pdf