+48 56 688 13 52 wew. 21

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do projektu - kurs prawa jazdy i kurs spawania.

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór uczniów do projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Czytaj więcej...

Trwają pozalekcyjne zajęcia - SERWIS BUFETOWY- w ramach projektu DZIŚ NAUKA JUTRO PRACA III

Serwis bufetowy polega na atrakcyjnej ekspozycji licznych potraw  na specjalnych stołach – bufetach.

Czytaj więcej...

Nabór na staże zawodowe w ramach Projektów DNJPIV i DNJPV

Drodzy uczniowie Starostwo Powiatowe w ramach projektów unijnych, które realizuje, tj. „Dziś nauka, jutro praca IV” oraz „Dziś nauka, jutro praca V”, ogłasza nabór na tzw. „staże zawodowe”

Czytaj więcej...

Pomoce dydaktyczne dla LOGISTYKÓW !

Dzięki pozyskanym przez Powiat Wąbrzeski środkom zewnętrznym w ramach EFS zakupiono pomoce dydaktyczne, które trafiły do naszej szkoły.

Czytaj więcej...

Projekty współfinansowane ze środków Unijnych w ZS Wąbrzeźno

UniaProjekt

Dziś nauka jutro praca III”

Dziś nauka jutro praca IV”

Dziś nauka jutro praca V”

Czytaj więcej...

Zajęcia projektowe z obsługi i programowania obrabiarek CNC

UniaProjekt

W ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Dziś nauka jutro praca III”, rozpoczęły się zajęcia z podstaw programowania obrabiarek numerycznie sterowanych CNC, dla drugiej grupy zajęciowej.

Uczniowie zapoznają się z elementami niezbędnymi przy pracy z obrabiarkami CNC tj.:

Czytaj więcej...