+48 56 688 13 52 wew. 21

Technik informatyk

symbol cyfrowy zawodu 351203

Technik informatyk to prestiżowy, ciekawy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Po skończeniu szkoły będziesz gotów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność lub nabyć dalsze kwalifikacje powiązane z branżą elektroniczną. Podczas nauki zdobędziesz następujące kwalifikacje .

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;

  • Wykonać lokalną sieć komputerową;

  • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;

  •  Administrować systemami operacyjnymi;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Tworzyć i administrować bazy danych;

  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.