+48 56 688 13 52 wew. 21

Technik mechanik

symbol cyfrowy zawodu 311504

Warunkiem uzyskania tytułu - technik mechanik jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – egz. koniec kl. IV
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – egz. po I półroczu kl. V

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • Dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • Instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • Obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • Organizowania procesu produkcji.
 • Zarządzania średnim personelem technicznym

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Technologia mechaniczna
 • Elektrotechnika i sterowanie
 • Obsługa maszyn i urządzeń
 • Budowa i montaż maszyn i urządzeń
 • Organizacja i nadzór procesów produkcji
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia pomiarów
 • Pracownia montażu i obsługi
 • Pracownia wspomagania projektowania (CAD)
 • Pracownia projektowania procesów produkcji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki zawodowe

KARIERA ZAWODOWA

Pracę znajdziesz w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki oraz w ich zapleczu badawczorozwojowym. Szczególnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Możesz prowadzić własny biznes związany z obróbką i ślusarstwem. W ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich możesz zdobywać specjalizacje zawodowe oraz tytuły rzeczoznawców.
Technik mechanik, jest zawodem technicznym uniwersalnym otwierającym drogę do dalszego kształcenia w zawodach inżynierskich. Wraz z rozwojem technologicznym niezbędna jest większa wiedza i umiejętność jej pozyskiwania. Stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników technicznych.