+48 56 688 13 52 wew. 21

Technik logistyk

symbol cyfrowy zawodu 333107

Warunkiem uzyskania tytułu - technik logistyk jest zdanie trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

  • SPL.01. Obsługa magazynów – egz. po I półroczu kl. III

  • SPL.04. Organizacja transportu – egz. po I półroczu kl. V

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;

  • zarządzania zapasami;

  • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;

  • zarządzania gospodarką odpadami;

  • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Podstawy logistyki

Gospodarka zapasami

Gospodarka magazynem

Język angielski dla flogistyków

Zabezpieczenie majątku

Podstawy transportu

Laboratorium transportowe

Laboratorium magazynowe

Pracownia obsługi klientów i kontrahentów

Pracownia transportu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Praktyka zawodowa

KARIERA ZAWODOWA

Branża logistyki, spedycji, transportu w naszym kraju rozwija się doskonale. Rośnie także zapotrzebowanie na logistyków, którzy najczęściej swoją karierę zawodową rozpoczynają od najniższych stanowisk, pnąc się w górę po kolejnych szczeblach firmowej drabiny. Osoba zaczynająca pracę jako dyspozytor w firmie logistycznej może stać się ekspedytorem oraz spedytorem odpowiadając za kontakty z klientami i kontrahentami, często również zagranicznymi. Po pewnym okresie można stać się specjalistą do spraw logistyki, który będzie odpowiadał za koordynowanie pracy w dziale transportu, eksportu i importu. Kolejny stopień to stanowisko kierownika działu logistyki, który musi zajmować się kontrolowaniem pracy całego zespołu w przedsiębiorstwie, dlatego ważna jest umiejętność zarządzania i komunikatywność. Ostatni szczebel to dyrektor logistyczny, który odpowiada za przygotowanie planów dla realizowania procedur związanych z działaniami o charakterze logistycznym. Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych i przewozowych, w usługach transportowo – spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowisku np. specjalisty ds. planowania zakupów w jednostkach (wydziałach) logistycznych służb mundurowych i kryzysowych.