+48 56 688 13 52 wew. 21

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/21

WYCHOWAWCY KLAS 

Rok Szkolny 2022/2023

 

 lp  klasa  wychowawca
1  I TL  E. Rutkowska
2  I THO  O. Mysyszyn
3  I TŻ  D. Olszewska
4  I TI  A. Jaworska
5  I TE/TOT  P. Piotrowska
6  I TMH/TM  P. Słupkowski
7  II TL   L. Bytnar
8  II TI/TE  V. Fijołek-Trzcińska
9  II TMH/TOT  A. Krzewińska
10   II TM/TŻ  B. Studzińska-Gołaszewska
11   III TL  H. Kowalska
12  III TI/TMH  L. Bańczerowska
13  III TE/TOT  E. Turek 
14   III TM/THO  A. Ługiewicz
15   IV TŻ/TIp  M. Klimek
16   IV TŻ/TI  A. Wiśniewska
17   IV TL  A. Rękosiewicz
18  IV TE/THO  E. Sroka
19  IV TMH/TM   L. Szczygłowska-Rarus
20   IV TLp   A. Bochra
21   IV TMHp  E. Piątek
22  IV TE/TMp  S. Mikulska
23  Ia  E. Dzielska-Saja 
24  Ib  B. Gumuła 
25  Ic  A. Żabiński
26  Idi  S. Kowalski
27   IIa   B. Ostrowska
28   IIb  S. Bytnar
29   IIc  T. Gierszewski
30  IId  A. Zubko
31   IIIa  Ł. Molczyński
32   IIIb  A. Dzielska
33   IIIc  D. Wiśniewska