+48 56 688 13 52 wew. 21

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/24

WYCHOWAWCY KLAS 

 lp  klasa  wychowawca
1 I TL A. Domachowska
2 I TI H. Kołpacka
3 I TŻ Ł. Molczyński
4 I TMH/TM M. Lewicki
5 I TOT/THO D. Wiśniewska
6 I TE/TŻ S. Rozwadowski
7  II TL  E. Rutkowska
8  II THO  O. Mysyszyn
9  II TŻ  D. Olszewska
10  II TI  A. Jaworska
11  II TE/TOT  M. Gardiner
12  II TMH/TM  P. Słupkowski
13  III TL   D. Retz
14  III TI/TE  V. Fijołek-Trzcińska
15  III TMH/TOT  A. Krzewińska
16  III TM/TŻ  B. Studzińska-Gołaszewska
17   IV TL  H. Kowalska
18  IV TI/TMH  L. Bańczerowska
19  IV TE/TOT  E. Turek 
20   IV TM/THO  A. Ługiewicz
21  V TŻ/TIp  M. Klimek
22   V TLp   A. Bochra
23   V TMHp  E. Piątek
24  V TE/TMp  S. Mikulska
25  Ia I. Abramczyk
26  Ib A. Rak
27  Ic A. Bacińska - Baranowska
28  Idi A. Bykowska - Szelążek 
29  IIa  E. Dzielska-Saja 
30  IIb B. Gumuła 
31   IIc A. Żabiński
32  IId S. Kowalska
33   IIIa B. Ostrowska
33   IIIb A. Rękosiewicz
34   IIIc T. Gierszewski
35  IIId  A. Zubko